Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nuvarande avtalet innebär ett totalansvar för hjälpmedelscentralsverksamhet för rörelsehjälpmedel i norra delen av länet. I ansvaret ingår att tillgodose brukares behov av hjälpmedel samt att tillgodose förskrivares behov av expertkunskap inom hjälpmedelsområdet kopplat till brukares behov.

Efter maximal förlängning löper nuvarande avtal ut den 31 januari 2024. Motsvarande verksamhet för södra delen av länet drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att det är värdefullt att fortsatt ha en privatdriven hjälpmedelscentral i norra delen av länet för benchmarking mot motsvarande regionägd verksamhet i södra delen av länet.