Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har granskat ansökningarna för att säkerställa att angivna merkostnader överensstämmer med vad som framgår i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Bedömningen är att privata vårdgivare haft merkostnader till följd av covid-19 på 87 miljoner kronor för perioden april till oktober 2021. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har även bedömt att privata vårdgivare haft merkostnader till följd av covid-19 på 18 miljoner kronor för perioden januari till mars 2021 som ännu inte blivit ersatta.

Respektive vårdgivare kommer att kontaktas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen med information om beviljad ersättning och vidare hantering avseende fakturering.