Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm förbereder en kundtjänst som från den 17 januari hjälper personer utan person- eller samordningsnummer att få vaccinationsbeviset covidbevis. Kundtjänsten verifierar utförda vaccinationer och skickar information till E-hälsomyndigheten som i sin tur utfärdar vaccinationsbevisen.

Detta gäller

  • Kundtjänsten öppnar den 17 januari. Innan dess går det inte att beställa covidbeviset.
  • Man ska vara 16 år eller äldre.
  • Man ska ha vaccinerat sig i Stockholms län. Om man tagit vaccindoserna i olika län ska man kontakta regionen där man tog den senaste dosen.
  • Information om kundtjänsten kommer publiceras på Covidbevis - 1177 Vårdguiden
  • Covidbeviset postas som rekommenderat brev och man behöver en av PostNord godkänd legitimation för att hämta ut det.