Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Vi har alla ansvar för att följa de råd och rekommendationer som ges. Även fortsättningsvis är det särskilt viktigt att stanna hemma om du har symtom oavsett om du är vaccinerad eller inte, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

- Vi ser en ökad smittspridning i Stockholms län. Det viktigaste du kan göra för att minska smittspridningen är att vaccinera dig. Vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det är särskilt viktigt att den som inte har vaccinerats med båda doserna håller avstånd till andra och särskilt till de som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp, säger Maria Rotzén Östlund

De nya råden innebär följande

 • Håll avstånd så ofta du har möjlighet i offentliga miljöer och undvik trängsel.
 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

De allmänna råden kan komma att följas av andra, mer ingripande restriktioner om smittspridningen och trycket på vården ökar ytterligare. Regeringen har en plan i tre steg för vilka restriktioner som ska införas om pandemins påverkan fortsätter att öka. Detta är en del av steg 2.

De rekommendationer som började gälla den 8 december gäller fortsatt.

Läs mer här