Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot säsongsinfluensa startade den 9 november. Personer som är födda 1956 eller tidigare och medicinska riskgrupper, födda senare än 1956, har haft förtur till vaccinering hos de vaccinatörer som Region Stockholm har avtal med. Från och med den 22 november kan även vård- och omsorgspersonal vaccinera sig med det vaccin som Region Stockholm upphandlat.

Då vaccintillgången är god kan det av regionen upphandlade vaccinet nu även användas för vaccination av invånare som inte tillhör riskgrupp eller är vård- och omsorgspersonal.