Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sedan slutet av november har det skett en stor ökning av antalet personer som drabbats av influensa i Stockholms län. I år ser det ut att vara influensa A(H3N2) som dominerar, en stam som brukar leda till svår sjukdom framför allt hos äldre personer. Hittills är det dock främst unga som drabbats, hälften av influensafallen denna säsong har varit under 30 år. Vi ser redan nu en belastning på sjukvården, vilken förväntas bli större när smittspridningen drabbar fler åldersgrupper.

Vi vill påminna om generös provtagning för influensa. Symptomen är ofta överlappande med dem för covid-19. Till skillnad från covid-19 behövs inte smittspårning kring influensafall. Däremot är det av stor vikt att känna till diagnosen tex i vård- och omsorgsmiljö.

Det är hög tid för riskgrupper att vaccinera sig mot influensa

I Stockholms län erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa för personer 65 år och äldre, vissa medicinska riskgrupper samt gravida efter vecka 16. Dessutom rekommenderas influensavaccination för vård- och omsorgspersonal som arbetar regelbundet, nära patienter med risk för svår sjukdom, vilket bekostas av arbetsgivaren. Vilka rekommenderas vaccination mot influensa | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) 

Hittills har drygt 230 000 personer i länet vaccinerats mot influensa denna säsong.

Glöm inte antiviraler

Folkhälsomyndigheten bevakar hur väl årets säsongsinfluensavaccin matchar de cirkulerande virusstammarna. Än så länge är informationen begränsad. Inget vaccin ger fullständigt skydd mot sjukdom, men influensavaccination brukar minska risken för att bli allvarligt sjuk i influensa. Tänk på att antiviral behandling ska erbjudas personer i riskgrupp, även de som vaccinerats, vid influensa eller vid exponering för verifierad influensa. behandlingsrekommendation-influensa.pdf (lakemedelsverket.se)

Läget säsongsinfluensa

Veckovis rapportering av influensastatistik i Stockholms län.