Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det är främst hemtesterna som har en begränsad kapacitet. Det går fortfarande att beställa covid-19 test i Region Stockholm med alternativen utlämning av test-kit på apotek, provtagning vid drive-in-station eller besök vid en provtagningsbuss med drop-in-provtagning.

-  Det är fortfarande lika viktigt att vi testar oss vid symtom som håller i sig mer än 24 timmar. Därför ombeds nu invånarna att vid hög efterfrågan på hemtest, beställa ett covid-19-test på annat sätt, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Alla som rest utanför Norden eller ingår i smittspårningar ska fortsätta att testa sig, oavsett om de är vaccinerade eller inte.

Information om provtagningsmöjligheter finns på 1177.se

  • Beställ och hämta ett hemtest-kit på utvalda apotek runt om i Stockholm. Beställ i appen Alltid Öppet och skicka ett ombud för att hämta och lämna ditt test.
  • Boka en tid på drive-in-stationer om man har tillgång till bil.
  • Drop-in vid provtagningsbussar. För dem som bor nära en provtagningsbuss kan man ta ett covid-19-test utan att boka tid.

Utlämning på fler apotek de närmaste veckorna

Region Stockholm kommer utöka testningskapaciteten genom att etablera fler ställen för utlämning och inlämning av covid-19-test.  I dag kan invånare hämta och lämna in test-kit på 17 apotek och den  7 december tillkommer fyra apotek och den 14 december ytterligare 12 apotek.

Nya lådor för hämtning och lämning av test

Under nästa vecka sätter regionen ut lådor med test-kit för egenprovtagning på fem utvalda platser. Där kan invånare själva hämta test-kit, provta sig hemma och lämna in provet när det är registrerat och utfört.