Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förslaget om att öppna förlossningsverksamheten på S:t Göran innebär att sjukhusavtalet med Capio S:t Görans sjukhus utökas med ett förlossningsuppdrag. Förlossningen väntas ta emot den första födande kvinnan under 2023, och planering och praktisk uppstart av verksamheten sker under hela 2022. 

För att avlasta de största förlossningsklinikerna i länet redan under 2022, ses nu fördelningen av antalet förlossningar över. Det finns totalt sex förlossningskliniker inom länet.

- Detta är en mycket efterlängtad nyhet för de medarbetargrupper som länge hoppats på att fler vårdplatser inom förlossningen ska öppnas, säger Nicole Silverstolpe, produktionsdirektör och förlossningssamordnare i Region Stockholm.

- Vi ser också över möjligheten att minska belastningen på de största klinikerna genom att omfördela i regionen. Det skulle skapa bättre förutsättningar att kunna genomföra de förbättringar som klinikerna nu planerar.

- Förlossning är en typ av akutvård, med stora variationer i antal födande från en dag till en annan och till och med från en timme till en annan. Att Stockholm inom något år kommer få ytterligare en förlossningsklinik bidrar till ökad trygghet för framtida föräldrar och är det löfte som medarbetarna frågat efter, säger Nicole Silverstolpe.

Förslaget till tidigareläggning beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 december.