Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Specialiserad reumatologisk rehabilitering kan erbjudas till patienter från 18 år som har fastställd inflammatorisk reumatologisk sjukdom såsom reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasisartrit och juvenil kronisk artrit.

Patienter som remitteras ska trots öppenvårdsinsatser inom till exempel primärvårdsrehabilitering, specialiserad fysioterapi eller akutsjukhusens reumatologiska mottagningar bedömas ha medicinskt behov av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen rehabilitering.

Målet med rehabiliteringen är att ge patienten ökad förståelse och kunskap om sin sjukdom samt att förbättra sin funktions- och aktivitetsförmåga. Rehabiliteringen kommer att bedrivas av multiprofessionella team som arbetar personcentrerat och för att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i rehabiliteringen. Inför avlutande vårdkontakt ska patienten motiveras till fortsatt träning och egenvård.

Remittering sker av läkare med specialistkompetens inom reumatologi. Avtalet gäller från 1 januari 2022.