Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Du som vårdgivare beställer tolk via Tolkportalen.

Uppdraget hanteras av Tolkcentralen, SLSO som upphandlar och förmedlar tolktjänsterna.