Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Från och med denna vecka utökar Region Stockholm möjligheten för vård- och omsorgspersonal att få påfyllnadsdos av covid-19-vaccin. Personal som erbjuds vaccination av sin arbetsgivare ska vaccinera sig på arbetsplatsen. Personal inom verksamheter som inte har denna möjlighet kan boka en tid för vaccination i allmänhetens spår.

Verksamheter som inte har möjlighet att vaccinera sin personal 

Vård- och omsorgspersonal som inte har möjlighet att vaccineras via sin arbetsgivare kan börja boka tid för påfyllnadsdos i allmänhetens spår. Nu har vaccinationsbokning för de som tog sin andra dos den 16 maj eller tidigare öppnat.

Region Stockholm kommer i närtid att öppna upp vaccinationsbokningen för fler och vecka 3 beräknas bokning för påfyllnadsdos öppna för alla över 18 år som vaccinerats med en andra dos för mer än 6 månader sedan. De som är födda 1961 eller tidigare kan boka påfyllnadsos i allmänhetens vaccinationsspår sen tidigare.

Vård- och omsorgspersonal inom SÄBO för äldre, hemtjänst och hemsjukvård har erbjudits möjlighet att boka tid för påfyllnadsdos sedan den 4 november 2021.

Du som erbjuds vaccination av din arbetsgivare ska vaccineras på arbetsplatsen

Om du är vårdpersonal på ett sjukhus, inom prehospital vård, husläkarverksamhet, geriatrik eller vaccinerar på en vaccinationsmottagning så erbjuds du vaccination via din arbetsgivare och ska vaccineras på arbetsplatsen. Det gäller även om du får ett erbjudande om vaccination i appen Alltid öppet. Det beror på att personalens vaccination inte ska tränga undan andra prioriterade grupper i allmänhetens spår som till exempel riskgrupper. 

Administrativ personal och andra medarbetare utan patientnära vårdarbete hänvisas till vaccination efter tur och ordning i det allmänna vaccinationsspåret.