Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Medarbetare (tillsvidareanställda, visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik inom vård och omsorg) i både offentlig och privat regi, beställer provkit via särskild rutin i appen Alltid Öppet. Du som är personal och beställer hemtest prioriteras i utkörning och hämtning av test.

Här kan du läsa instruktioner för hur du beställer personaltest

Provtagning för covid-19 för medarbetare inom vård och äldreomsorg.