Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör årligen en ny kapacitetsplanering för de närmaste åren för att säkerställa att kapaciteten inom förlossningsvården räcker till och att förlossningsuppdragen per klinik ger förutsättningar för god kvalitet och patientsäkerhet. Planeringen baseras på en uppdaterad prognos över antalet förlossningar nästkommande år.

Kapacitetsplanering

För att säkra god patientsäkerhet och kvalitet inom förlossningsvården har hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med förlossningsenheter och sjukhusledningar gjort justeringar i en tidigare kapacitetsplanering för perioden 2022 till 2026. Behov av justeringar har uppstått bland annat för att klinikerna ska kunna genomföra flera nyligen föreslagna insatser för framtidens förlossningsvård.

Ny förlossningsenhet på St Göran

Redan 2023 beräknas kapaciteten vid de sex förlossningsklinikerna i Stockholm inte räcka till. Därför öppnas då en ny förlossningsenhet på St Görans sjukhus. Enhetens verksamhet trappas successivt upp under tre år, med ett initialt uppdrag motsvarande cirka 2 000 förlossningar per år.

Förlossningsenhet 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Danderyds sjukhus 6 700 6 300 6 100 6 000 6 000 6 700
BB Stockholm 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Karolinska Solna 3 200 3 600 3 200 3 200 3 200 3 200
Karolinska Huddinge 4 500 4 800 4 500 4 500 4 500 4 500
Södersjukhuset 8 000 7 600 7 200 7 200 7 200 7 200
Södertälje 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
St:Göran     2000 3000 4000 4000
Kapacitet 28800 28800 29500 30400 31400 32100
Ny prognos 2021   28276 28535 29571 30389 31196
Diff kapacitet-prognos   524 965 829 1011 904
Diff kapacitet-prognos %   1,8% 3,3% 2,7% 3,2% 2,8%