Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Använd sidan som stöd i planeringen under jul-, nyår-, och trettondagshelgerna och som introduktion för semestervikarier. Med nyheter och lägesrapporter kan personal hålla sig uppdaterade om läget i vården och pandemin.
Under helgperioden är samarbetet mellan regionala och kommunala vård och omsorgsgivare extra viktigt, speciellt under pandemin. På vintersidan kan du läsa om vad som gäller i utskrivningsprocessen och vikten av sammanhållen vård och omsorg.

Samarbete kring patienterna och vägledning av invånarna till rätt vårdform är nyckeln till en god vård under perioden då många är lediga.