Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Öppnandet av den nya förlossningskliniken var planerat till 2026 men har tidigarelagts.  Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut innebär också att vårdgivarnas ersättning per förlossning höjs med 5 000 kronor från årsskiftet.

- Det är glädjande att få vara med och skapa fler förlossningsplatser i Region Stockholm. Vi har sex kliniker idag och får en sjunde under 2023, säger Nicole Silverstolpe, regional förlossningssamordnare och produktionsdirektör i Region Stockholm.

Under 2023 ska S:t Görans sjukhus få en ny förlossningsklinik med plats inledningsvis för cirka 2000 förlossningar per år. Det sker genom att sjukhusavtalet med Capio S:t Görans sjukhus utökas med ett förlossningsuppdrag. Arbetet med att förbereda lokaler, avtal och bemanning kommer att sätta igång direkt och pågå under hela 2022. Tanken är att förlossningskliniken direkt ska förberedas för de nya arbetssätt och bemanningsrutiner som nu ska tas fram i hela förlossningsvården.

- Det är ett brett åtgärdspaket som möjliggör den utveckling som efterfrågats. Detta är ett helhetserbjudande där vi behöver allas kompetenser för bästa resultat, och många av de åtgärder som barnmorskorna själva har lyft fram finns med i åtgärdspaketet. S:t Görans förlossning är en sådan insats, säger Nicole Silverstolpe.

- Vi tror och hoppas att fler barnmorskor nu tar tillbaka sina uppsägningar, när de ser alla de åtgärder som är vidtagna för att förbättra arbetsmiljön och att åtgärderna är i linje med de viktiga frågor som lyfts av förlossningsklinikernas medarbetare.

Förlossningssatsningen gör barnmorskor nyfikna på förändringsarbetet, och att få delta aktivt för att skapa framtidens goda förlossningsvård, med genomgripande förändringar som exempelvis En födande, en barnmorska (där varje födande i aktiv fas har en barnmorska vid sin sida).

- Även om blivande och nyfärdiga barnmorskor har en del frågor om de satsningar som görs på arbetsmiljön, så uppfattar jag att de tycker förslagen är bra och hoppas på att kunna delta i förändringen.

- Detta arbete skapar möjligheter för samverkan mellan kliniker i såväl Stockholm som med andra regioner som också vill utveckla förlossningsvården, fortsätter Nicole Silverstolpe, som själv har arbetat som barnmorska och förlossningsansvarig chef i många år.

Det åtgärdspaket som tagits fram för att skapa bättre arbetsmiljö kommer att drivas av en särskilt tillsatt projektledare tillsammans med förlossningsklinikerna. Förslagen har arbetats fram genom samtal med medarbetare, fackliga representanter och sjukhusledningar. Den regionala förlossningssamordnaren Nicole Silverstolpe har koordinerat arbetet och ska se till att förslagen genomförs strukturerat och framåtriktat. Ett budgetbeslut i regionfullmäktige säkrar medel för tre år framåt, totalt 555,5 miljoner kronor.