Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riksdagen har beslutat om statsbidrag för perioden 2020-2022 för att ge privata vårdgivare möjlighet att anpassa sig till det nya rättsläget, som säger att företag som hyr ut vårdpersonal ska debitera 25 procent moms (HFD 2018 ref. 41). Statsbidraget fördelas till regionerna utifrån befolkningsmängd.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har granskat inkomna uppgifter från 155 stycken privata vårdgivare. Baserat på uppgifterna har förvaltningen utarbetat en fördelningsmodell som innebär att statsbidraget fördelas procentuellt med avdrag för administrativa kostnader avseende hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer under december månad att göra utbetalningar baserat på fördelningsmodellen.