Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avtalsutskottet har nu beslutat att vaccination mot covid-19 blir tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination från och med 1 december 2021. De nuvarande avtalen för uppdraget att vaccinera invånarna mot covid-19 går ut sista december. Vaccinatörer som vill erbjuda vaccination mot covid-19 efter det behöver vara anslutna till Vårdval vaccination och även ansöka om tilläggsuppdraget för covid-19-vaccination.

Basuppdraget i Vårdval vaccination omfattar de målgrupper som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker. Tilläggsuppdraget omfattar vaccination av de målgrupper som rekommenderas vaccination mot covid-19.

Tilläggsuppdraget för covid-19-vaccination omfattar krav på att vaccinatören ska vara ansluten till det centrala tidbokningssystemet Alltid Öppet och att de ska ha kapacitet för att kunna genomföra minst 1000 vaccinationer per vecka. Lokalerna ska vara ändamålsenliga för smittsäker vaccination där personer kan sitta kvar för observation efter vaccinationen.

För invånarna innebär avtalsförändringarna inga förändringar då de precis som tidigare kommer att hitta utbudet av vaccinatörer på 1177.se och boka sin vaccination via appen Alltid Öppet eller telefonbokningen.

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.