Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte för att invånarna får en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Webbinariet ger inblick i hur några av de regionala programområden, RPO, som ingår i systemet för kunskapsstyrning arbetar med mål och insatsplaner. Några kvalitetschefer presenterar också hur olika vårdgivare arbetar med förbättringar i den kliniska vardagen.

Program

  • Om regionala programområden, RPO, mål och insatsplaner
  • Om RPO primärvård
  • Deltagarna väljer RPO att lyssna till i parallella sessioner
  • Hur arbetar hälso- och sjukvården med förbättringar, i klinisk vardag? Kvalitetschefer från vårdgivare berättar
  • Panelsamtal om samspelet mellan RPO och vårdens verksamheter

Tid och plats

Torsdag 3 februari via Zoom

Anmälan