Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

 - Vi har sett under en tid att smittspridningen tycks vara på en platå. Den här veckan ser det ut som nedgången för antalet personer med covid-19 i behov av sjukhusvård också stannat av på en platå. Givetvis hade vi önskat en fortsatt nedgång. De kommande veckorna blir nu mycket viktiga där vi var och en måste göra allt vi bara kan för att minska smittspridningen och undvika det som kallas för en tredje våg, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 11 februari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 143 721
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 811

Nu vårdas

  • 45 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 236 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 281 patienter

Vaccination mot covid-19 

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 90 480 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.