Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Jag ser mycket allvarligt på att nedgången av sjukvårdsbehovet nu tycks ha avstannat. Det är en viktig signal till alla oss alla att försäkra oss om att vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Hålla avstånd, stanna hemma vid minsta symtom, jobba på distans om det är möjligt, tvätta händerna. Den som har symtom ska isolera sig så mycket som möjligt och beställa provtagning för att få besked om det är covid-19 eller inte, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.   

Dagsläget 15 februari

 

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 145 704
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 821

Nu vårdas

  • 38 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 233 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 271 patienter

Vaccination mot covid-19 

 

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 109 094 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna. På grund av vaccinbrist har den här gruppen hittills fått vaccin i liten omfattning.

Läs om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det på 1177.se.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.