Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Idag rapporterar vi 1 070 nya konstaterade fall av covid-19 jämfört med igår. Det stärker min oro för en tredje våg och att vi inom några veckor kommer att se en ökning av antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19. Det enda sättet att komma till rätta med den här smittspridningen är att vi alla rannsakar oss själva kring vad vi kan göra bättre för att minska antalet sociala kontakter och undvika trängsel, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.   


Dagsläget 18 februari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 148 324
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 840

Nu vårdas

33 patienter med covid-19 i intensivvård
214 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 247 patienter

Vaccination mot covid-19 


De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna. På grund av vaccinbrist har den här gruppen hittills fått vaccin i liten omfattning.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se  om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.