Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 14 december är beredskapsläget för den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) höjt till förstärkningsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation.

- Det minskade antalet covid-19 patienter som behöver sjukhusvård innebär att flera sjukhus nu har lämnat det högre beredskapsläget förstärkningsläge och är i stabsläge. Det är fortfarande en mycket allvarlig situation vid våra sjukhus, samtliga har ett förhöjt beredskapsläge. Sjukvården i länet är beredda på att nedgången kan vända till uppgång och sjukvårdsbehovet kan öka igen. Vi har just nu knappt 400 patienter med covid-19 utöver patienter med alla andra diagnoser. Det är en fortsatt mycket stor ansträngning för vårdens medarbetare, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad fram till 16 februari. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Allt med målet att ge medarbetare inom akutsjukvården rimlig tid för återhämtning samtidigt som den som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

1 525 nya fall av covid-19, varav 16 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 29 januari till och med 1 februari.

Sedan pandemins början har 138 869 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 4 konstaterades 3 511 nya fall av covid-19. Under vecka 3 konstaterades 3 547 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 4 var det 14 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 8 färre än veckan innan.
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 60 fall av muterat covid-19 virus. Rekommendationer om isolering och provtagning av resande från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge fortsätter.

Region Stockholm har uppdaterade texter på 1177.se och i appen ”Alltid Öppet” så att de som berörs, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 371 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 13 färre än i den senaste lägesrapporten 29 januari.

Av dessa vårdas:

 • 48 i intensivvård (±0)
 • 227 på akutsjukhus (-14)
 • 96 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+1)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 1 februari har 11 623 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 54 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

23 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 29 januari.

Sedan pandemins början har 3 737 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 553 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 4 personer sedan den 29 januari.

För hela vecka 3 finns nu inrapporterade att 74 personer avlidit med covid-19. För vecka 4 finns hittills inrapporterat att 17 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 4 har det analyserats 31 317 tester för pågående covid-19 vilket är en ökning jämfört veckan före. Av dessa var 3 637 provsvar eller 11,8 procent positiva. Andelen positiva provsvar är lägre än föregående vecka.

Under vecka 4 genomfördes 11 749 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 45,7 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en mindre ökning av andelen positiva provsvar jämförbart med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade något förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen var utvecklingen den motsatta och efterfrågan minskade med cirka 3 700 analyser jämfört veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning har utökats kraftigt den senaste månaden och i dagsläget bedöms bokningsmöjligheterna som goda då kapaciteten är större än efterfrågan. Ett ökat behov av PCR-provtagning kan bli aktuellt beroende på regeringens väntade beslut om inreseregler och krav på provtagning vid ankomst till Sverige från olika länder. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 85 525 doser
vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 42 146
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 7 183

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.