Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Flera indikatorer pekar helt fel nu. Det finns tecken på att rekommendationerna följs lite mindre än tidigare, vilket kan ha bidragit till att antalet smittade ökar sedan några veckor. Tyvärr ser vi även en ökning av invånare med covid-19 i behov av sjukhusvård, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

- Nu har vi ett sportlov framför oss då vi normalt kanske både reser och träffar släkt och vänner som vi annars inte umgås med. Mitt råd är att undvika just detta, träffa inte andra än dem som är i din vanliga bubbla, det gäller även på resa. Ska du resa gör det på så smittsäkert sätt som möjligt. Tänk på att du både riskerar att bli sjuk och att smitta andra, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.   

Dagsläget 22 februari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 150 791
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 852

Nu vårdas

  • 36 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 244 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 280 patienter

Vaccination mot covid-19 

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna. På grund av vaccinbrist har den här gruppen hittills fått vaccin i liten omfattning. Arbetet intensifieras nu för att fler i gruppen ska erbjudas vaccin.

Läs detaljerad beskrivning på

(öppnas i nytt fönster) om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.