Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge. Länets akutsjukhus har en fortsatt ansträngd situation med 280 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.  

- De två senaste veckorna har smittspridningen ökat med 57 procent vilket oroar mig mycket. Erfarenhetsmässigt innebär det att vi inom kort kommer att se ett ökat sjukvårdsbehov för patienter med covid-19. Nu måste vården återigen förbereda sig för att kunna ta hand om fler patienter. Idag har skärpta regionala rekommendationer införts. För att minska smittspridningen måste vi alla följa även dessa nya rekommendationer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

 

Vårdgivarna startar nu successivt, och i mån av kapacitet, att ge den vård som tidigare pausats på grund av pandemin.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

2 316 nya fall av covid-19, varav 12 är provtagen på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 19 februari till och med 22 februari.

Sedan pandemins början har 151 647 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 7 konstaterades 5 085 nya fall av covid-19. Under vecka 6 konstaterades 3 998 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 7 var det 10 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 2 fler än veckan innan.
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 138 fall av muterat covid-19 virus. Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Region Stockholm har uppdaterade texter på 1177.se och i appen ”Alltid Öppet” så att de som berörs, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 280 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 27 fler än i den senaste lägesrapporten 19 februari.

Av dessa vårdas:

 • 38 i intensivvård (+7)
 • 190 på akutsjukhus (+19)
 • 52 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+1)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 22 februari har 12 219 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 90 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

11 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 19 februari.

Sedan pandemins början har 3 862 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 590 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare en person sedan den 19 februari.

För hela vecka 6 finns nu inrapporterade att 29 personer avlidit med covid-19. För vecka 7 finns hittills inrapporterat att 8 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 7 har det analyserats 40 812 tester för pågående covid-19 vilket är en tydlig ökning jämfört veckan före. Av dessa var 5 041 provsvar eller 12,5 procent positiva. Andelen positiva provsvar är något högre jämfört med föregående vecka.

Under vecka 7 genomfördes 9 024 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 42,4 procent visade på ett positivt provsvar. Det är samma andel positiva provsvar som veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen var utvecklingen densamma, fler bokade antikroppstester jämfört veckan innan. Kapaciteten för PCR-provtagning är god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 137 625 doser
vaccin (uppdateras fredagar) skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 67 091
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 39 137

Totalt antal registrerade vaccinationer 106 228

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer. 

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.