Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

  • Smittspridningen är fortsatt hög. Nu hoppas jag att länets invånare följer de nya rekommendationerna som smittskyddsläkaren presenterade igår. Det kan ge en viss begränsning av smittspridningen om en eller ett par veckors tid. Även om antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård minskar något idag innebär den stora smittspridningen att vården ska förbereda sig för ett ökat sjukvårdsbehov under de kommande veckorna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.   

Läs mer om rekommendationerna här:

Dagsläget 24 februari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 153 177
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 865

Nu vårdas

  • 33 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 235 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 268 patienter

Vaccination mot covid-19 

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna. På grund av vaccinbrist har den här gruppen hittills fått vaccin i liten omfattning. Arbetet intensifieras nu för att fler i gruppen ska erbjudas vaccin.

Läs detaljerad beskrivning på

 om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.