Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Strax före jul hade vi över 800 patienter med covid-19, idag har vi 350 patienter. Det är mer än en halvering av det totala antalet sjuka med covid-19 i behov av sjukhusvård sedan i december. Därför har vi beslutat att den regionala särskilda sjukvårdsledning ska lämna förstärkningsläge och gå över till stabsläge. Även om det är en stor minskning är det ett fortsatt ansträngt för vårdens medarbetare. Sjukvården i länet är beredda på att nedgången kan vända till uppgång och sjukvårdsbehovet kan öka igen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 3 februari


Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 139 700
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 731

Nu vårdas

  • 51 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 299 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 350 patienter

Vaccination mot covid-19 


Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 85 525 doser vaccin (uppdateras tisdagar och fredagar) skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:


Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.