Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Även om antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård nu ser ut att stabiliseras ser jag tre stora orosmoln. Det första är vaccinbristen där vi behöver tydliga besked om när och hur mycket vaccin som Region Stockholm får. Vaccinationerna är nyckeln för att begränsa smittspridningen varaktigt. Det andra är mutationerna som ökar min oro för ökad smittspridning och vårdbehov i takt med att de sprids. Det tredje är de erfarenheter vi ser från andra länder som visar på att nedgång ofta följs av en uppgång. Allt detta gör att vi alla behöver fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer en längre tid framöver, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Dagsläget 4 februari

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 140 199
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 731

Nu vårdas

  • 55 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 295 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 350 patienter

Vaccination mot covid-19 

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 85 525 doser vaccin (uppdateras tisdagar och fredagar) skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Vissa äldre kan nu få sin andra dos. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden.

Påbörjat 11 januari: medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.