Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning


Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge. Samtliga länets akutsjukhus arbetar i förhöjt beredskapsläge och har en fortsatt ansträngd situation.

- Även om sjukvårdsbehovet nu fortsätter ner har vi en stor oro för att smittspridningen ska vända uppåt igen. Om smittspridningen vänder uppåt kommer vi inom några veckor att se ett ökat sjukvårdsbehov. Det här är ett mycket känsligt läge och jag behöver hjälp från varje invånare i länet att hålla kvar vid råden från Folkhälsomyndigheten ytterligare en tid, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Viss planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården är pausad fram till mitten av februari. Förstärkningar har också skett inom bland annat den geriatriska vården. Alla som behöver akut och nödvändig sjukvård ska få bra vård.

Krav på negativt PCR-test för inresa till Sverige från alla länder
Regeringen har beslutat om striktare restriktioner och krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige för utländska medborgare. Dessa resenärer måste visa ett negativt covid-19-test för pågående infektion, testet får inte vara äldre än 48 timmar. Svenska medborgare ska testa sig direkt vid ankomst och samtliga resenärer ska stanna hemma och undvika kontakter i sju dagar och testa sig igen efter fem dagar.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport


1916 nya fall av covid-19, varav 25 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 2 februari till och med 4 februari.

Sedan pandemins början har 140 785 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Muterat covid-19 virus


Region Stockholm har hittills identifierat totalt 61 fall av muterat covid-19 virus. Rekommendationer om isolering och provtagning av resande från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge fortsätter.

Antal vårdade


Totalt vårdas just nu 330 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 41 färre än i den senaste lägesrapporten 2 februari.

Av dessa vårdas:


54 i intensivvård (+6)
214 på akutsjukhus (-13)
62 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-34)
Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 4 februari har 11 734 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 111 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna


Antal nya fall sedan senaste rapport
31 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 2 februari.

Sedan pandemins början har 3 768 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 568 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 15 personer sedan den 2 februari.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19


Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 85 525 (uppdateras tisdagar)

doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 46 927
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 13 578

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december


Hur vi rapporterar


Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.