Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som ett led i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården erbjuder Region Stockholm löneförmån för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska.

En förutsättning för att få medfinansiering är att verksamheten har identifierat ett kompetensbehov som kan tillgodoses genom att medarbetaren får specialistsjuksköterskekompetens.

Sista ansökningsdag för lönebidrag till sjuksköterskeutbildning som startar höstterminen 2021 är den 15 februari.