Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccin mot covid-19 ges intramuskulärt. Det finns då en viss blödningsrisk hos individer som behandlas med antikoagulantia. Nu finns en förenklad rutin att användas vid vaccination mot covid-19. Läs rutinen via länken nedan.