Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sjuka med symtom behöver bara ta med sig legitimation och gå till provtagningsbussen där flerspråkig sjukvårdsutbildad personal tar ett PCR-test på ett smittsäkert sätt. Syftet med den mobila drop-in-mottagningen är att göra det så enkelt som möjligt att bli provtagen, speciellt för de som saknar möjligheter att själv boka tid. De kan också vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp med att boka provtagning. Under våren kommer fler mobila provtagningsenheter i länet.

Till provtagningsbussen är alla välkomna som har symtom på covid-19 och som saknar möjligheter att boka tid för provtagning med appar och BankID. Vid provtagningsbussen får invånarna information om hur provtagningen går till, de släpps in i bussen en och en och utbildad sjukvårdspersonal som pratar flera språk genomför provtagningen. Alla får information om både provtagning och om vaccination eftersom det är ett bra tillfälle att också berätta om vaccination.

- Provtagning och smittspårning är viktiga insatser för att minska smittspridningen och vi vill göra det så enkelt som möjligt att provta sig. Eftersom vi vänder oss till personer med symtom är det viktigt att vi erbjuder nära, tillgänglig provtagning. Intresset har varit stort och första dagen kom 60 personer för en smittsäker provtagning, och tio olika språk användes i mötena. Vi hoppas att fler upptäcker provtagningsbussen och väljer att provta sig, säger Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm.
 

Fakta om provtagningsbussen i Tensta, Rinkeby och Husby

  • Måndagar och fredagar är bussen i Tensta, Tenstaplan 2, kl 08.00 – 16.00. Tisdagar och torsdagar är bussen i Rinkeby, Skårbygränd, och på onsdagar är bussen i Husby, Oslogatan 4, kl 08.00 - 16.00
  • Provtagningsbussen vänder sig till vuxna och barn över förskoleklass, dvs 6-åringar och uppåt.
  • Flerspråkig sjukvårdsutbildad personal tar proverna med en pinne i näsan.
  • Två personer kan provtas samtidigt i bussen.
  • Provtagningen är kostnadsfri.
  • Information om provtagning, vaccination samt smittskyddsblad finns i bussen på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Materialet finns också på 1177.se på ännu flera språk. 
  • Projektet löper i tre månader och under den första perioden kommer bussen vara växelvis i Tensta, Rinkeby och i Husby. Efter utvärdering kommer bussen vara på andra platser i länet också där den behövs. Smittskydd Stockholm, kommunerna och stadsdelarna bestämmer lokalisering i dialog.
  • Startade 18 januari i Tensta.