Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Till följd av covid-19 pandemin och det allvarliga läget Region Stockholm befann sig i under hösten beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 december att skjuta upp sådan elektiv vård som kan anstå och som möjliggör att resurser kan frigöras för akut och nödvändig vård. Beslutet gällde även vård som riskerade att ta akutsjukhusens resurser i anspråk. Den 26 januari förlänges beslutet till och med 16 februari.

Bedömningen av nuläget är att trycket på regionens akutsjukhus har minskat något. Till följd av detta kommer inte beslutet om att skjuta upp viss elektiv vård att förlängas ytterligare. Det innebär också att Region Stockholm nu åter kan ta emot och skicka utomlänsremisser. Beslutet kan omprövas om situationen förändras och vårdbehovet på akutsjukhusen ökar. Här på Vårdgivarguiden hittar du alltid aktuell information om hälso- och sjukvården under pandemin och eventuella omställningar i vården. 

All kapacitet i hälso- och sjukvården behövs nu när den vård som tidigare skjutits upp ska genomföras. Som vårdgivare är det några viktiga saker du behöver göra för att bidra till att kapaciteten i hälso- och sjukvårdsystemet utnyttjas så effektivt som möjligt: remittera till rätt vårdnivå, uppdatera dina kunskaper om vårdutbudet och följ vårdgarantin.

Läs mer