Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Observera att merkostnader kopplat till covid-19-vaccineringen ersätts genom andra avtal och ska därmed inte omfattas av denna ansökan.

Ansökan merkostnader för december 2020

Privata vårdgivare som under perioden 1–31 december 2020 haft merkostnader vid hanteringen av patienter med misstänkt eller diagnosticerad covid-19, och som inte erhållit ersättning via nuvarande avtal eller överenskommelser, kan senast den 28 februari skicka in sina anspråk till hälso- och sjukvårdsförvaltningen via förvaltningens funktionsbrevlåda för vidare prövning enligt förordning 2020:357. En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att det av ansökan tydligt framgår vilken produktion vårdgivaren haft av vård relaterad till personer med diagnos covid-19 eller misstänkt diagnos.

Filen nedan ska användas vid ansökan. Filen är uppdaterad sedan tidigare ansökningsperioder, använd denna uppdaterade fil. En ansökan ska skickas in per avtal och ansökningar som ej är fullständigt ifyllda eller inkommer försent kommer inte handläggas.

Observera att uteblivna intäkter, stilleståndskostnader och kostnader för munskydd till anställda som reser i kollektivtrafiken inte omfattas av ovannämnde förordning och ska därmed liksom kostnader kopplat till vaccinationen av covid-19 inte omfattas av ansökan.

Merkostnader första kvartalet 2021

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer framledes möjliggöra för ansökningar om ersättning för merkostnader kopplat till pandemin för första kvartalet 2021. Information om detta kommer publiceras på Vårdgivarguiden vid ett senare tillfälle.

Fil för ansökan

Kontakt

E-postadress:

merkostnader_covid-19_privata_vardgivare.hsf@sll.se