Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm har sedan tio år tillbaka erbjudit en webbaserad utbildning i Basala hygienrutiner med totalt över en miljon besökare. I slutet av januari 2020 stängdes den gamla utbildningen ned och istället presenterades, vid starten av pandemin med covid-19 i Sverige, en ny modern digital utbildning på Vårdhygien Stockholm hemsida. Starten skedde 7 februari 2020, och under året den varit igång har det blivit succé vad gäller antalet besökare.

Från starten och fram till 31 januari 2021 har 423 000 personer besökt utbildningen. Vi hoppas att vi genom detta bidragit till att förhindra smittspridning under pandemin med covid-19.

Länk till den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner: