Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utgångspunkten är SÄBO-riktlinjen som gäller sedan september 2020 och som uppdaterades senast den 3 februari 2021. Den 29 januari 2021 enades inriktande forum i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) om en gemensam regional informationsinsats för säkra besök vid SÄBO. Region Stockholm och länets kommuner har gemensamt ambitionen att säkerställa att det finns förutsättningar att följa rekommendationer och rutiner enligt SÄBO-riktlinjen.

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Ladda ner informationsmaterialet om säkra besök direkt

Besök på SÄBO – informationsblad

Informationsblad att skicka till närstående inför besök och/eller ge i handen vid besöket för att vägleda närstående att följa riktlinjerna för säkra besök vid SÄBO.

Besök på SÄBO – affisch

Affisch att sätta upp vid entré, hiss och ingångar till olika delar av verksamheten för att vägleda närstående att följa riktlinjerna för säkra besök vid SÄBO.

Besök på SÄBO – affisch

Affisch att sätta upp inne i verksamheten för att vägleda närstående att följa riktlinjerna för säkra besök vid SÄBO.