Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Lifecare SP är ett nytt IT-stöd som ska införas för verksamheter som berörs av processen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Systemet kommer att ersätta nuvarande Webcare. Införandet, som sker i två etapper, kommer nu att senareläggas på grund av hög belastning i vården orsakat av pandemin.

- Etapp 1 kommer att starta så fort pandemins påverkan på vården tillåter det, det vill säga när man har möjlighet att ta emot ett nytt system och gå utbildningar. I dagsläget räknar vi med att utbildningar kan starta tidigast under andra halvan av augusti 2021, men det beror på vad som händer inom vården, säger Anna Savelius, projektledare för införandet.

Det här betyder att samtliga grundutbildningar och driftsättningsetapper av Lifecare SP kommer att förläggas till efter sommaren 2021. Den förändrade tidsplanen innebär dock inte att allt arbete i projektet pausas, utan en hel del arbete fortsätter enligt den ursprungliga tidsplanen. Det handlar bland annat om arbetet med systemanpassningar, ta fram rutiner och metodstöd, skapa utbildningar samt en ny förvaltningsorganisation för Lifecare SP.

- Under tiden fram till driftsättning i höst är det också viktigt att de berörda verksamheterna för Lifecare SP ser till att de arbetar efter Stockholms läns utskrivningsprocess och enligt LUS, lagen om samverkan vid utskrivning. När det nya IT-stödet sedan införs kommer det att fungera som ett verktyg för att stödja denna process, menar Anna Savelius.

Den 16 och 18 mars hålls ett digital informationsmöte som ger aktuell information. Anmälan till mötet och information om den förändrade tidsplanen finns på projektets sida här på Vårdgivarguiden.

Lifecare - nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvård

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs under 2021.