Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten presenterade den 4 februari nya rekommendationer om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19. Det innebär att 70-plusgruppen nu utökas till att omfatta alla som fyllt 65 och uppåt. I den tredje fasen ingår nu personer från 60 års ålder samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd. Förutom att Folkhälsomyndigheten sänker åldern för de som prioriteras i fas 2 till de som fyllt 65 år lyfts också personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen. Det innebär att den här gruppen omfattar betydligt fler personer än tidigare.

Fas 3 preciseras också nu mer. Där ska bland annat ingå personer i åldern 60–64 år, Personer i åldern 18-59 år med tillstånd som innebär riskökning som till exempel kronisk hjärt- kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom. Samt personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. 

Fortfarande är det för tillfället bristen på vaccin som begränsar vaccinationstakten.

- Just nu behöver vi tydligare besked från nationellt håll om vilka vaccin vi kan få, när vi kan få dem och i vilka volymer. Det är först då vi kan ge våra vårdgivare som ska sköta vaccinationerna bra långsiktigt hållbart planeringsunderlag och att vi kan ge tydliga besked till de som ingår i de prioriterade grupperna om när de kan erbjudas sina vaccinationer, säger vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

Arbete pågår nu med att uppdatera vaccinationsplanen för Stockholms län utifrån den justerade prioriteringsordningen. Informationen här på Vårdgivarguiden uppdateras kontinuerligt utifrån det aktuella läget.

Läs mer