Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förväntningarna och förutsättningarna i hälso- och sjukvården är i förändring. Inte minst på grund av covid-19 där patienters behov av att ha kontakt med vården på andra sätt än genom fysiska besök har ökat. 

För att ge inspiration och praktiskt stöd till vårdverksamheter att ta nästa steg mot ett mer digifysiskt arbetssätt har hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram webbplatsen jobbadigifysiskt.se

Vad är digifysisk vård?

Kortfattat handlar digifysisk vård om att kombinera digitala och fysiska arbetssätt för att skapa mer värde för patienter, medarbetare och verksamhet. Fokus ligger på innehållet i patientens vård, snarare än om kontakten sker fysiskt eller digitalt. Det innebär att skapa en flexibilitet där man kontinuerligt frågar sig vad som passar bäst utifrån ett medicinskt behov, patientens önskemål, medarbetarens arbetsmiljö och effektivitet. 

Kunskap och inspiration från verkligheten  

På Jobba digifysiskt förmedlas praktisk kunskap och inspiration från olika typer av vårdverksamheter i Stockholms län. Vårdgivarna berättar hur de har förbättrat för sina patienter och medarbetare genom att kombinera fysiska och digitala arbetssätt.

Jobba digifysiskt är anpassad för alla som arbetar med att utveckla en vårdverksamhet och som har begränsat med tid, men ändå vill få praktisk vägledning. Innehållet är uppbyggt för att underlätta att ta nästa steg mot ett mer digifysiskt arbetssätt, oavsett hur arbetet sker idag.

Jobba digifysiskt innehåller tre delar:

Goda exempel
Verksamheter som har gjort en förändring mot en mer digifysisk vård och vilka värden det har gett patienter, medarbetare och verksamhet.

Utforska arbetssätt
Digifysiska arbetssätt som vårdpersonal upplever värdefulla och effektiva.

Att leda förändring
Metoder och stöd som kan underlätta arbetet med att leda ett förändringsarbete.