Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Johan Bratt är docent i reumatologi och arbetar som chefläkare och avdelningschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen sedan 2016. Han har en bakgrund som bland annat verksamhetschef för reumatologikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset samt som chefläkare vid samma sjukhus. Johan Bratt kommer också att leda arbetet inom den regionala särskilda sjukvårdsledningen som sedan 3 februari arbetar i stabsläge.