Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid besök på SÄBO införs nu rekommendationen att bära engångsmunskydd (kirurgiskt munskydd IIR) under hela besöket för att ytterligare minska risken för smittspridning av covid-19.

Besök får inte ske vid symtom och ej heller om någon i besökarens hushåll har misstänkt eller konstaterad covid-19, eller om man nyligen varit utomlands.

I riktlinjen för covid-19 inom SÄBO har därför rekommendationer vid besök på SÄBO (PM VIII) uppdaterats.

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.