Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationen för dosintervallet för Astra Zenecas vaccin. Region Stockholm ändrar därför rekommendationen till att den andra dosen av COVID-19 Vaccine AstraZeneca ska planeras nio veckor efter den första dosen. För vaccinatörer som använder vaccinet innebär det att verksamheten behöver ställa om till det nya rekommenderade tidsintervallet.

De olika vaccinerna mot covid-19 hanteras olika. Information och rekommendationer uppdateras ofta. Du som vaccinatör rekommenderas därför att titta regelbundet på sidan med information om det vaccin ni använder. 

Information om vacciner