Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De vaccin mot covid-19 som hittills är godkända i Sverige ges i två doser med olika tidsintervall. Ordination av vaccination görs i journalsystemet Vaccinera. Inför båda doserna ska hälsodeklaration göras och inom kort ska också ordination av vaccination genomföras inför båda vaccindoserna i Vaccinera.

Information om när båda doserna ska börja ordineras kommer att finnas i inloggat läge på Vaccinera.

Läs mer om Vaccinera

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.