Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Invånare loggar in på 1177.se via webb eller appen 1177 Vårdguiden med e-legitimation för att komma åt e-tjänsten Journalen. Där finns en informationstext om signering/vidimering av journaluppgifter och vad det innebär. Invånaren väljer själv vid varje inloggningstillfälle om hen vill se alla uppgifter eller om uppgifter som är nyare än 14 dagar ska döljas.

Det är viktigt att vårdverksamheterna påbörjar ett eventuellt förberedelsearbete med anledning av att osignerade/ovidimerade uppgifter kan innehålla besked som vårdpersonal inte har hunnit informera patienten om.