Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Primärvårdsrapport 2021 tydliggör, med utgångspunkt i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland, den bredd av patientgrupper som omhändertas i primärvården:

  • Här finns allt från patienter med lindriga besvär till de med kroniska och flera sjukdomar.
  • Mer än hälften av alla invånare besöker primärvården minst en gång om året, både för akuta och kroniska tillstånd.
  • De allra flesta som tar kontakt bedöms och behandlas i primärvården utan remittering
  • För andra är primärvården ett led i en vårdkedja med många inblandade, såväl inom den specialiserade vården som inom den kommunala vården och omsorgen.
  • De flesta invånare har sin första vårdkon­takt i primärvården, som därmed även har en viktig roll för prevention och tidig upptäckt av sjukdom.

Vad är egentligen primärvård?

Primärvårdsrapporten syftar också till att reda ut begreppet primärvård. Ofta används det när det egentligen är vårdcentral/husläkarmottagning som avses. Primärvården omfattar dock betydligt mer, bland annat primärvårdsrehabilitering, barnavårdscentraler, mödra­vårdscentraler och kommunal vård.

Fokus 2021 – stärkt primärvård för en jämlik vård

Primärvårdsrapport 2021 har tagits fram av regionalt programområde (RPO) primärvård, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. RPO primärvård vill bidra till att stärka primärvårdens roll i sjukvårdssystemet för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig vård. I primärvårdsrapporten presenteras de fokusområden som RPO kommer att prioritera under 2021 och framåt:

  • Psykisk ohälsa
  • De mest sjuka, inklusive sköra äldre och multisjuka
  • Hjärt- och kärlprevention
  • Över- och underdiagnostik.