Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samordning och samlad ledning för vårdens beredskap för covid-19 sker i regional särskild sjukvårdsledning, RSSL.

RSSL har fokus på att frigöra resurser för akut- och nödvändig vård, samordning av hela sjukvårdssystemets vårdkapacitet, genomförande och planering av vaccinering samt samordnad kommunikation inom hela vårdsystemet och till invånare. Samverkan med länets kommuner, regionala och nationella myndigheter genomförs löpande.

RSSL ser nu en minskning av antalet covidpatienter som behöver slutenvård inklusive intensivvård. Dock behövs beredskap för att kunna möta upp eventuell ökning av vårdbehovet för covidpatienter.  

RSSL har därför beslutat att övergå i stabsläge, vilket innebär att det huvudsakliga fokuset är att följa händelseutvecklingen kring covid-19, men också att vidta nödvändiga åtgärder.

- Vi måste komma ihåg att ett stabsläge inte på något sätt är ett normalläge. Vi kommer inte bara att följa händelseutvecklingen, utan också för att fatta nödvändiga beslut och följa upp våra verksamheters arbete under rådande pandemi, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Region Stockholm följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och anpassar kontinuerligt rekommendationer till vårdgivarna efter detta.

Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Bakgrund Region Stockholms beredskapslägen under covid 19-pandemin

Region Stockholm har lämnat förstärkningsläge en gång tidigare, detta gjordes den 24 juni 2020 efter att ha varit i förstärkningsläge från den 7 februari 2020. Den 7 september gick Region Stockholm ner till normalläge, för att sedan den 19 november åter gå upp i stabsläge och aktivera Regional särskild sjukvårdsledning. Därefter gick Region Stockholm upp i förstärkningsläge från den 14 december och nu gäller alltså åter stabsläge från den 3 februari 2021.