Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att minska smittspridning i sjukhusmiljö ska antigentester, även kallade snabbtester, användas för screening av patienter som inte uppvisar symtom på covid-19 vid inläggning i slutenvård. Rekommendationen är som tidigare att använda PCR-diagnostik för patienter med misstänkt covid-19.

Om snabbtestet visar positivt resultat ska detta verifieras med PCR. 

Denna dubbla provtagning vid positivt snabbtest rekommenderas för att man vid screening av asymtomatiska patienter förväntar en låg prevalens av covid-19. Därmed kan en betydande andel av de positiva resultaten vara falskt positiva.

Observera att patienter med misstänkt covid-19 ska provtas med PCR som tidigare.