Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att minska risken för att personer i riskgrupper smittas av viruset i kollektivtrafiken under resa till och från sin vaccination så har hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att erbjuda sjukresor. Beslutet gäller sjukresa mellan personens folkbokföringsadress och regionfinansierad vårdgivare som utför vaccination mot covid-19.

Normalt sett erbjuds inte sjukresor till vaccination, men på grund av pandemin och den allmänna smittspridningen gör Region Stockholm ett undantag för denna vaccination.

Sjukresa till vaccination ska administreras enligt ordinarie huvudavtal och rutiner.