Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sodexo AB har sedan 1 februari 2017 bedrivit vård vid Stockholms Syncentral enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Det har sedan upphandlingen 2016 skett en stor utveckling inom digitala distanskontakter med patienter som nu är en naturlig del av vårdutbudet.  

Nu tecknas tilläggsavtal för distanskontakter, utöver telefonkontakt som ingår i grundavtalet med Sodexo AB. Det är något som både patienter och vårdgivaren efterfrågar. Det nya tilläggsavtalet där digitala distanskontakter ingår gäller från 1 mars.