Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten presenterade den 4 februari nya rekommendationer om vilka som ska prioriteras för vaccination mot covid-19. Det innebar att 70-plusgruppen utökades till att omfatta alla som fyllt 65 och uppåt. Personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar lyftes också in i gruppen. Det innebär att gruppen nu omfattar betydligt fler personer än tidigare.

Region Stockholms vaccinationsplan har uppdaterats utifrån de nationella justeringarna av prioriterade grupper. Planeringen har också påverkats av att Folkhälsomyndigheten den 2 februari rekommenderade att Astra Zenecas vaccin inte ska användas till personer över 65 år. Nu finns nya eller uppdaterade sidor som beskriver vaccinationsplanen för respektive målgrupp.

Just nu är de minskade leveranserna av vaccin det största problemet för genomförandet. Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de utrymme som finns för regionerna att genomföra sina vaccinprogram utifrån lokala förutsättningar givet att prioriteringsordningen inom faserna följs.

 

Sidan med målgruppstabell och länkar till respektive målgruppssida