Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten uppdaterade idag prioritetsordningen för vaccination mot covid-19. Region Stockholm ser nu över hur den nya prioritetsordningen påverkar genomförandet av vaccinationerna. Takten i vaccineringen påverkas i hög grad av vaccinleveranser till regionen. Fokus för arbetet är att alla invånare ska få tillgång till vaccination så snart som möjligt i enlighet med prioritetsordningen.

Arbete pågår med att uppdatera informationen på Vårdgivarguiden. Så snart mer information finns kommer vi informera om det.

Läs mer